"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Продължителност и етапи

Продължителност:
Срок за изпълнение на проекта: 16 месеца

Начало: 01.09.2008 г.
Край: 31.12.2009 г.

Етапи:

І етап Септември 2008 - Март 2009
ІІ етап Януари 2009 г. - Декември 2009 г.

 

 


 


С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008