"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Целева група

50 Студенти
50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" ще стажуват в продължение на 2 месеца в четири компании под ръководството на специално подготвени наставници.

18 Академични наставници
Представители на академичната общност.

40 Производствени наставници
С цел да се осигури по-добро качество на практиката както за студентите, така и за компаниите, производствените наставници са специално подготвени как да оказват съдействие на студентите в работата и да им предоставят обратна връзка за напредъка. По този начин младите хора ще получат градивна оценка и насоки за развитие на уменията си и ще бъдат по-подготвени за изискванията на пазара на труда.

 


 


С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008