"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Дневник ІІ ЕТАП
октомври 2009 г.  

Връчване на сертификати

На 23.10.2009 г. в Централно управление на "БДЖ" ЕАД се проведе официална среща с производствените наставници от дружеството, взели участие във ІІ етап от реализацията на проект "Разработване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ "Т.Каблешков".

В срещата участваха Изпълнителният директор на "БДЖ" ЕАД инж. Пенчо Попов, Ръководителят на отдел "Човешки ресурси г-жа Минка Колева и координаторът на проекта за дружеството Екатерина Манолова, ръководител сектор "Обучение, квалификация и организация на персонала".

Главният координатор Нина Димитрова прочете писмо от Ректора на ВТУ "Т.Каблешков" до Ръководството на железопътното дружество във връзка с приключване на дейностите по проекта, в което се изказва благодарност за успешното партньорство между двете организации в рамките на инициативата и за високото ниво на предоставеното практическо обучение на студентите.

 

Г-н Попов връчи на наставниците сертификатите за участие в проекта.

Впечатления за стажантите и представянето им споделиха наставниците Тодор Димитров, Ангел Пейчев, Христо Бочев, Цветанка Ковачева и др. Изпълнителният директор на "БДЖ" ЕАД заяви, че железницата се нуждае от подготвени и компетентни млади специалисти и изрази надежда, че в бъдеще повече випускници на ВТУ "Т.Каблешков" ще потърсят професионална реализация в дружеството.

юни 2009 г.  

Старт на производстената практика

От 1 юни 2009 г. стартира производствената практика на студентите от ВТУ "Т. Каблешков" в компаниите "БДЖ" ЕАД, "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД и "ЕУРОСПЕД" ЕООД. В "БТК" АД стажът започва от 15 юни 2009 г. Студентите ще придобият практически опит, ще доизградят трудови си навици, ще се запознаят с културата и атмосферата в съответните организации. За абсолвентите - възможност за професионална реализация.

 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008