"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Новини

Успешно приключи проект "Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков"


На 25 ноември 2009 г. се проведе Кръгла маса на тема Стажантските програми - добавена стойност за студентите, бизнеса и университета


Връчване на сертификати на стажантите през втори етап на изпълнение на Проекта


Връчване на сертификати на производствени наставници от "Български държавни железници" ЕАД за участвие в проекта.


Успешно приключи първият етап на проекта "Създаване на механизми за производствени стажове на студенти от ВТУ "Тодор Каблешков"


 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008