"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Контакти

Нина Димитрова
Главен координатор на проекта
тел.: 02/ 970 93 30
Hot Line:0899 783 161
факс: 02/ 9709 407
e-mail: career@vtu.bg
http://staj.vtu.bg
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Център за кариерно развитие
Ректорат, ет. 3, стая 42
ул. "Гео Милев" №158
София 1574

 
 

С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008