"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Новини

Връчване на сертификати на стажанти

Сертификатите за преминат стаж и придобити умения бяха връчени на официална церемония, проведена на 25 ноември 2009 г. във ВТУ "Тодор Каблешков". Сертификатите на стажантите бяха връчени от г-жа Минка Колева - ръководител на отдел "Човешки ресурси" на "БДЖ" ЕАД, г-жа Ирина Станчева - мениджър човешки ресурси, координирала програмата в "ЕУРОСПЕД" ЕООД и проф. д-р инж. Неделчо Неделчев - ръководител на проекта.

Студенти, завършили успешно втори етап на стажантската програма:

 1. Атанас Крумов Копанаров
 2. Благовест Благовестов Благоев
 3. Емил Милков Вангелов
 4. Христо Христов Стойков
 5. Ива Евгениева Христова
 6. Иван Запринов Добрилов
 7. Кирил Димитров Лобутов
 8. Kрасимир Лозанов Кочев
 9. Надка Стоянова Тановска
 10. Пламен Давидов Соломонов
 11. Радослава Петрова Романова
 12. Стефан Йорданов Каназиров
 13. Тодор Михайлов Димитров
 14. Велико Георгиев Христов
 15. Владимир Тодоров Кикярков
 16. Ангел Емилов Калфин
 17. Веселин Стефанов Калинов
 18. Светослав Кирилов Зафиров
 19. Филип Георгиев Илиев
 20. Андрей Любчов Георгиев
 21. Христо Денков Иванов
 22. Росен Христов Стоилов
 23. Александър Георгиев Александров
 24. Атанас Симеонов Караджов
 25. Атанас Костадинов Куцев
 26. Драгомир Димитров Ночев
 27. Любомир Георгиев Клямбарски
 28. Мирослав Йотов Лилов
 29. Милен Иванов Дянков
 30. Боян Руменов Боянов
 31. Младен Георгиев Кютински
 32. Маргарита Филипова Филипова
 33. Валентин Данчев Данов
 34. Мирослав Августинов Драгоданов
 35. Станислав Стефанов Станчев
 36. Виктор Харалампиев Драгомиров
 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008