"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Новини

Успешно приключи първият етап на проекта "Създаване на механизми за производствени стажове на студенти от ВТУ "Тодор Каблешков", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2007-2013 г.

На 25.02.2009 г. в рамките на провеждания във ВТУ "Тодор Каблешков" Ден на кариерата се състоя официална церемония, на която присъстваха Ректорът на ВТУ "Тодор Каблешков" проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректорите доц. дтн инж. Ненчо Ненов и доц. д-р Румен Улучев.

От представителите на фирмите-партньори - г-н Иван Вълчев - Директор на дирекция "Обща администрация" - "Български държавни железници" ЕАД, г-н Валентин Иванов Тодоров- Заместник-началник управление "Експлоатация" - "Метрополитен" ЕАД, г-н Ивайло Игнатов - Мениджър проекти, Подбор, обучение и развитие - БТК АД, и г-жа Ирина Станчева - Мениджър Човешки ресурси - "Еуроспед" ЕООД - бяха връчени сертификати на студентите, преминали успешно стаж през първия етап от реализацията на проекта:

 1. Станислав Павлинов Чакъров,
  "Транспортна техника", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 2. Стоян Василев Илиев,
  "Транспортна техника", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 3. Атанас Спасов Катранджиев,
  "Счетоводство и контрол", ІІІ курс, ОКС "проф. бакалавър"
 4. Александър Андонов Ковачев,
  "Счетоводство и контрол", ІІІ курс, ОКС "проф. бакалавър"
 5. Валентин Милков Малчев,
  "Счетоводство и контрол", ІІ курс, ОКС "проф. бакалавър"
 6. Марин Дичев Вълков,
  "Електроенергетика и електрообзавеждане", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 7. Георги Василев Сираков,
  "Електроенергетика и електрообзавеждане", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 8. Марин Росенков Велев, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", І курс, ОКС "магистър"
 9. Инна Иванова Праматарова, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", ОКС "бакалавър"
 10. Анастас Тинчов Бизев, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 11. Кирил Ромеов Костадинов, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", ІІІ курс, ОКС "бакалавър"
 12. Христо Найденов Христов, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", ІV курс, ОКС "бакалавър"
 13. Георги Владимиров Иванов, специалност
  "Комуникационна и осигурителна техника", ІІІ курс, ОКС "проф. бакалавър"
 14. Николай Димитров Добрев, специалност
  "Икономика на транспортната фирма", І курс, ОКС "магистър"
 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008