"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Дневник ІІ ЕТАП
3 юни 2009 /сряда/
Конферентна зала /Учебен блок №1/ет. 2

Обучение на академични наставници

Представяне на проекта

Лектор:
Нина Димитрова
Ръководител на Центъра за кариерно развитие
към ВТУ "Т. Каблешков"

Разработване, планиране, провеждане и оценка на стажа
Умения за работа със стажанти

Лектор:
Гергана Раковска
Председател на Фондация на бизнеса за образованието

 

Обучение на академични наставници
4-5 юни 2009 /четвъртък и петък/ Конферентна зала /Учебен блок №1/ет. 2

Обучение на производствени наставници

Представяне на проекта

Лектор:
Нина Димитрова
Ръководител на Центъра за кариерно развитие
към ВТУ "Т. Каблешков"

Разработване, планиране, провеждане и оценка на стажа

Умения за работа със стажанти

Лектор:
Гергана Раковска
Председател на Фондация на бизнеса за образованиет

Обучение на производствени наставници
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008