"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Начало

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Проектът на обща стойност 95 442,22 лв., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 - 2013 г., даде възможност на 50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" да проведат двумесечни стажове в четири компании. Организираните от Центъра за кариерно развитие стажантски програми са успешен пример за ангажираността на университета както за обучението на студентите, така и за подобряване на практическите им умения в съответствие с изискванията на пазара на труда в България и ЕС. Проектът продължи 16 месеца и беше осъществен в партньорство с "БДЖ" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД, БТК АД и "Еуроспед" ЕООД.

Повече >>>

 
 

С подкрепата на:
 
 


 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008
 
Последна актуализация на
05.02.2010 г.