"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Кандидатстване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Автобиография;

- Мотивационно писмо

/за кандидатстване в ЕУРОСПЕД ЕООД автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на английски, немски, френски или български език/

КРАЕН СРОК

17.04.2009 г.

 

Документи се подават в Центъра за кариерно развитие
към ВТУ "Т.Каблешков" - Ректорат, етаж 3, ст. 42
или изпратени на е-mail:career@vtu.bg

Лице за контакт: Нина Димитрова
тел.: 02/970 93 30
Hot line: 0899 783 161

 
 

С подкрепата на:
 

 

 

ПОЛЕЗНО:

Europass автобиография

Инструкции за попълване на CV

Примери за попълнени CV-та

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008