"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Продължителност

Стаж в
"Български държавни железници" ЕАД
"Метрополитен" ЕАД
"Еуроспед" ЕООД

45 работни дни
/8-часов работен ден/


Стаж в
"БТК" АД

30 работни дни
8-часов работен ден/

 

 

 
 

С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008