"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Заплащане

По 15 лв. за 8-часов работен ден на стажант

Стаж в
"Български държавни железници" ЕАД
"Метрополитен" ЕАД
"Еуроспед" ЕООД

675 лв. на стажант за целия период на стажа
/315 лв.се финансират по проекта, 360 лв.от компаниите/


Стаж в
"БТК" АД

450 лв. за целия период на стажа
/280 лв.се финансират по проекта,170 лв. от компанията/

 

 

 
 

С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008