"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Студенти ІІ ЕТАП
Стаж в "Български държавни железници" ЕАД Стаж в БТК АД

19 студенти /научи повече/

- от специалностите:
"Технология и управление на транспорта";
"Транспортна техника";
"Еелектроенергетика и електрообзавеждане";
"Счетоводство и контрол";
и "Икономика на транспортната фирма"
- ІI/III курс - ОКС "професионаленн бакалавър"
и III/IV курс - ОКС "бакалавър" или "магистър".

6 студенти/научи повече/

- от специалността "Комуникационна и осигурителна техника"
- III/IV курс - ОКС "бакалавър" или "магистър".

Позиции:

- Стажант счетоводител;
- Стажант в Поделение за пътнически превози София (ППП София);
- Стажант в Поделение за товарни превози София (ПТП София);
- Стажант в Локомотивно депо София (ЛД София)

Позиции:

- Стажант в Изграждане и поддръжка на телекомуникационни
услуги;
- Стажант в Оптична кабелна мрежа;
- Стажант в Централна паспортизация

Стаж в "Метрополитен" ЕАД Стаж в Еуроспед ЕООД

4 студенти /научи повече/

- от специалностите:
"Технология и управление на транспорта";
"Транспортна техника";
"Еелектроенергетика и електрообзавеждане";
"Комуникационна и осигурителна техника"
III/IV курс - ОКС "бакалавър" или "магистър".

7 студенти /научи повече/

- от специалността "Технология и управление на транспорта"
- III/IV курс - ОКС "бакалавър" или "магистър".

Позиции:

Стажанти в службите на Управление "Експлоатация":

- служба "Електроснабдяване";
- служба "АТДВ и СВ".

Позиции:

Стажантите ще преминат едноседмично обучение през всички основни отдели на фирмата, пряко свързани с основната дейност - спедицията:
- Международна автомобилна спедиция;
- Вътрешен транспорт;
- Въздушен и морски транспорт;
- Митническо обслужване;
- Складова логистика;
- Бизнес развитие и логистично консултиране.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ>>>

 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008