"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Студенти

ІІ ЕТАП

Стаж в "Български държавни железници" ЕАД

1. Атанас Крумов Копанаров - учебна група 1831
2. Благовест Благовестов Благоев - учебна група 1131
3. Емил Милков Вангелов - учебна група 131
4. Христо Христов Стойков - учебна група 131
5. Ива Евгениева Христова - учебна група 931
6. Иван Запринов Добрилов - учебна група 831
7. Кирил Димитров Лобутов - учебна група 831
8. Kрасимир Лозанов Кочев - учебна група 931
9. Надка Стоянова Тановска - учебна група 931
10. Пламен Давидов Соломонов - учебна група 1231
11. Радослава Петрова Романова - учебна група 921
12. Стефан Йорданов Каназиров - учебна група 1831
13. Тодор Михайлов Димитров - учебна група 921
14. Велико Георгиев Христов - учебна група 1141
15. Владимир Тодоров Кикярков - учебна група 131
16. Ангел Емилов Калфин - учебна група 3791
17. Веселин Стефанов Калинов - учебна група 131
18. Светослав Кирилов Зафиров - учебна група 1831
19. Филип Георгиев Илиев - учебна група 1541


назад
 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 

Стаж в "Метрополитен" ЕАД

1. Александър Георгиев Александров - учебна група 1541
2. Росен Христов Стоилов - учебна група 1831
3. Христо Денков Иванов - учебна група 1831
4. Андрей Любчов Георгиев - учебна група 1541

Стаж в БТК АД

1. Атанас Симеонов Караджов - учебна група 1531
2. Атанас Костадинов Куцев - учебна група 1531
3. Драгомир Димитров Ночев - учебна група 1531
4. Любомир Георгиев Клямбарски - учебна група 1531
5. Мирослав Йотов Лилов - учебна група 1531
6. Милен Иванов Дянков - учебна група 1531

Стаж в Еуроспед ЕООД

1. Виктор Харалампиев Драгомиров - учебна група 1341
2. Станислав Стефанов Станчев - учебна група 1241
3. Мирослав Августинов Драгоданов - учебна група 1241
4. Валентин Данчев Данов - учебна група 1241
5. Маргарита Филипова Филипова - учебна група 1231
6. Младен Георгиев Кютински - учебна група 231
7. Боян Руменов Боянов - учебна група 1231

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008