"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Ползи
Мнения на участници >>>

Подобрена професионална ориентация и адаптивност на студентите към работната среда;

Обективна обратна връзка от компаниите за знанията и уменията на студентите;

Повишаване на капацитета на компаниите, на специализиращите катедри от ВТУ и на кариерния център;

Позитивен имидж

 

 
 

С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008