"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Мнения на участници

Валентин Малчев
стажант в "БДЖ" ЕАД

"С участието си в стажантската програма успях да получа ценни познания и опит в областта на железопътния транспорт в реална сред, професионална ориентация и желание за кариерно разитие."

 

Кирил Костадинов
стажант в БТК АД

"Стажът в БТК за мен беше много полезен, успях да събера много информация и опит. Надявам се, че и занапред мои колеги ще имат възможност да бъдат обучавани от компетентните служители на компанията. Искам да изразя благодарност към всички, които направиха тази стажантска програма осъществима."

 

Христо Христов
стажант в БТК АД

"В рамките на преминатия учебен стаж беше ми предоставена възможност да участвам активно в работата на екипа от служители и да се допитвам до тях по всички въпроси, касаещи оптичните кабелни линии. Като цяло, стажът ми беше изключително полезен. Екипът, с който работих, беше страхотен."

 

 назад
 

С подкрепата на:
 
 

Марин Велев
стажант в "МЕТРОПОЛИТЕН"ЕАД

"От стажа оставам с много добри впечетления. Научих се да полагам кабели, да сменям видеокамерите. Работих по профилактиката на часовниковата система, билетните апарати и системата по озвучаване на метростанциите. Научих се също така и на отговорност на работата и спазване на условията за безопасност. "

Инна Праматарова
стажант в "МЕТРОПОЛИТЕН"ЕАД

"В рамките на този стаж усвоих много нови и полезни знания, които биха могли да ми помогнат при едно бъдещо развитие в сферата на релейния транспорт. Мнението ми за този стаж е изключително положително, тъй като той подпомага развитието на студентите в дадената област и тяхното бъдещо ориентиране след завършване на образованието си."

Николай Добрев
стажант в "ЕУРОСПЕД" ЕООД

"По време на стажа бях в различни отдели на фирмата: "Складова логистика", "Митнически отдел", "Въздушен и морски транспорт" и "Вътрешен отдел". Запознах се с документите и тяхната обработка, с манифестиране и обработка на данни, как се смята по тарифи и как е най-рентабилно да се организира транспортът. Ако имам възможност пак бих участвал в такава програма."

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008